Олон улсын тээвэр зуучлал

DAF XF105 Space Cab EUR V

2,7 x 2,48 x 13,6

метрийн хэмжээ бүхий 34 европаллетийн багтаамжтай бүрхүүлтэй хагас чиргүүл

2,65 x 2,45 x 13,30

метрийн хэмжээ бүхий 33 европаллетийн багтаамжтай хөргөгчтэй хагас чиргүүл

2,65 ( 2 x 1,20 ) x 2,45 x 13,3

метрийн хэмжээ бүхий 66 европаллетийн багтаамжтай хоёр давхраас бүрдсэн хөргөгчтэй хагас чиргүүл