Олон улсын тээвэр зуучлал

Бид Европ болон
Ази тивүүдийн

хамгийн алслагдмал өнцөг

буланд хүрэх чадвартай.

Манай компани нь орон нутагт болон дөрвөн зүг найман зовхист орших гадаадын улс орнуудад авто тээврээр:

  • Европ,
  • Ойрхи Дорнод,
  • Ази,
  • Африк

хамарсан тээвэр зуучлалын иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг.